GIPUZKOAKO INDAR ERALDATZAILE ETA AURRERAKOIEN AKORDIOA, EKONOMIA ZIRKULARRA ETA ZERO ZABOR FILOSOFIARI BURUZKOA

Haize errotaGipuzkoako indar eraldatzaile eta aurrerakoiek akordio markoa behar dugu Zubietako erraustegi toxikoa gelditu nahi baldin badugu eta, benetan, ikuspuntu globalago batetik, beste kontsumo eredu batera biratu nahi baldin badugu, ‘zero zabor’ (zero waste) filosofian eta ekonomia zirkularrean oinarritutako eredura, alegia. Beste
moduan esanda: “Birziklapena bai, errausketarik ez” aldarrikapenetik, elkarlan koordinatuago batetara pasa behar dugu. Zentzu honetan, gure xedeak hurrengo hauek dira:
*Zabor kopurua gutxitzea
* Berrerabilpena eta birziklapena handitzea
*Hondakinen errausketan oinarritzen ez den tratamendu alternatiboa ematea
 *Ikerketa+Garapena+Berrikuntzaren (I+G+B) aldeko apustua egitea soluzio berriak bilatze aldera, eta inerteen biltegietarako bidea hartzea – inoiz ez zabortegi toxikoen bidea -, beti ere, ‘zero zabor’ helburuarekin.
Dokumentu hau sinatzen dugunok elkarrekin lan egitea erabaki dugu eta hurrengo konpromisoak hartu ditugu:
1. Hondakinen hierarkia-printzipioaren aplikazioan eta ekonomia zirkularrean oinarritutako Europako zuzentarauekin konprometitzen gara. Horrenbestez, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketarako Plan Integrala zaharkituta dagoela deritzogu; bertan agertzen diren aurreikuspenak eta proposamenak desfasatuak baitaude.
2. Hondakinak gutxitzeko konpromisoa hartzen dugu. Era berean, produktuen ekodiseinua bultzatzen dituzten lege eta arauekin konprometitzen gara, zabor kopurua gutxitzeko helburuarekin.
3. Hondakin zatien birziklapen tasak hobetzera eta gaikako bilketa zabor tipologia gehiagoetara zabaltzera konprometitzen gara eta, baita ere, den-denok (enpresak, dendak, ostalaritza, zentro publikoak, etxeak…) jatorriko sailkapenean sakontzean.
4. Materialak konpontzeko eta berrerabiltzeko gune publiko edo eta pribatuak sustatzera konprometitzen gara.
5. Gipuzkoak ez du errausketa plantarik behar. Erraustegia eraikitzeak instituzioetako finantzak eta, horrenbestez, herritarrak hipotekatuko ditu hurrengo 35 urteetan, aipatu gabe ingurumenean eta pertsonen osasunean eragingo dituen kalteak.
6. Zabortegi toxiko berrien irekiera edo eraikuntza arbuiatzen dugu. Edozein zabortegi motaren beharra gutxitzeko esfortzua egingo dugu, gure helburua birziklatu edo konpostatu ahal den zaborra ez isurtzea delarik, ezta tratatu gabeko hondakinak ere.
7. Gure ustez, beharrezkoa da gure eredu produktiboa berrantolatzea, hondakin guztiak berrerabilgarri, birziklagarri edo biodegradagarri izateko. Horregatik, lan egingo dugu helburu hori lortu ahal izateko, merkatu-nitxo berriak eta lanpostuak sortuz.
8. Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako hondakinen inguruko diagnostikoa (prognosia) irreala da eta artifizialki puztuta dago. Beraz, txosten tekniko berri bat egingo dugu, eta eskatzen dugu erakunde independiente batek egin dezala errealitatearekin eta Europako helburuekin bat datorren beste prognosi bat.
9. Zabor tasen igoera, eta familien ekonomiengan izango duen eragina, salatu nahi dugu, bereziki, erraustegiaren eraikuntzarekin dagoelako lotuta, hau da, osasunaren, ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspuntutik erabat jasanezina den azpiegitura batekin.
10. Proposatzen dugun alternatiba bideragarria, eraginkorra, moldagarria eta jasangarria da, ingurumen zein osasun ikuspegietatik. Beraz, gure konponbidea ekonomikoagoa, ekologikoagoa eta osasuntsuagoa da eta berau konpost instalazioetan zein gaikako sailkapen eta tratamendu instalazioetan – material birziklagarri guztiak berreskuratuz eta gainontzeko hondakinen inertizatuz, kutsatu ez dezaten – oinarrituta dago.

http://www.gipuzkoazz.com/zerozabor/

EH BILDU  /PODEMOS- AHAL DUGU/ EZKER ANITZA-IZQUIERDA UNIDA/ EQUO

500x500x-residuoceroACUERDO CON LAS FUERZAS TRANSFORMADORAS Y PROGRESISTAS DE GIPUZKOA EN
TORNO A LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA FILOSOFÍA DE RESIDUO CERO – ZERO WASTE
Las fuerzas transformadoras y progresistas de Gipuzkoa necesitamos un acuerdo marco si de verdad queremos parar la construcción de la incineradora tóxica de Zubieta y si de verdad queremos, desde un punto de vista más global, ir a otro modelo de consumo profundizando en la filosofía de residuo cero (zero waste) y en la economía circular. Dicho de otra manera, pasar de la reivindicación del “si al reciclaje, no a la incineradora” a un trabajo más coordinado. El objetivo que planteamos deber ser, por consiguiente:
*Reducir la producción de residuos
*Aumentar la reutilización y el reciclaje
*Dar a los residuos un tratamiento alternativo a la incineración.
*Apostar por I+D+I para buscar nuevas soluciones e ir hacia depósitos de inertes, nunca hacia vertederos tóxicos, con el objetivo siempre de caminar hacia el residuo cero.
Los abajo firmantes, hemos acordado trabajar conjuntamente en un nuevo camino consensuado en torno a los siguientes contenidos:
1. Nos comprometemos con las directrices europeas para la jerarquía en el tratamiento de los residuos y la economía circular y, por lo tanto, entendemos que el PIGRUG es un documento obsoleto, desfasado en sus previsiones y caduco en sus propuestas.
2. Nos comprometemos con la reducción de residuos, a impulsar normas y leyes que fomenten el eco-diseño de los productos para que se genere la menor cantidad de residuos posible.
3. Nos comprometemos con la mejora de las tasas de reciclaje de las diferentes fracciones existentes, el desarrollo de la separación en origen de más tipologías de residuos, y el compromiso de que todos y todas (Empresas, comercios, hostelería, centros públicos, hogares, etc.) separemos en origen.
4. Nos comprometemos a fomentar la creación pública y/o privada de espacios de reparación de materiales para su reutilización.
5. Gipuzkoa no necesita una planta de incineración. Construir una incineradora supondría hipotecar las finanzas de las instituciones y consecuentemente de todas los y las ciudadanas durante 35 años, sin contar con los daños que produciría al medio ambiente y a la salud de las personas.
6. Nos comprometemos a rechazar cualquier apertura o construcción de nuevos vertederos tóxicos, y a velar por minimizar la necesidad y uso de cualquier clase de vertedero teniendo como meta el vertido cero de todo material reciclable o compostable o que, no siendo reciclable o compostable, no haya sido tratado
previamente.
7. Creemos que la sociedad debería reorganizar su modelo productivo para que todos los residuos sean reutilizables, reciclables o biodegradables, y trabajaremos para conseguir ese objetivo, creando, además, nuevos nichos de empleo y más puestos de trabajo.
8. El diagnóstico sobre la generación de residuos en Gipuzkoa (prognosis) elaborado por la Diputación es irreal y está artificialmente inflado. Por consiguiente, nos comprometemos a elaborar un informe que desde un punto de vista técnico refute la misma, y a pedir la realización de una prognosis por un organismo independiente
ajustado a la realidad y los objetivos europeos.
9.Denunciamos la subida de las tasas de la basura, con todo lo que ello supone en las economías familiares, sobre todo si está asociada a la financiación de una infraestructura como la incineradora, tan insostenible desde el punto de vista de la salud de las personas y el medio ambiente como desde el punto de vista económico.
10. Proponemos una solución integral, eficiente, flexible, sostenible y respetuosa con el medio ambiente y la salud de las personas. Por consiguiente, una solución integral, mucho más económica, ecológica y saludable, que esté basada en plantas de compostaje y plantas de separación y tratamiento, que recuperen todos los materiales
reciclables y que el resto de residuos se inerticen para que no contaminen.Categorías:GUNE IREKIA (Información de Entidades Ciudadanas)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: